o narrador

 

6463667364436434gdg3dbgdpara onde sao levados os nutrientes

mmk,kkh jhbjhhiknmfnjwhwjnjkfujenfkwdmwndkhfjwhwidjwkrkrjkejfkrjkjtjekfwi4fnihv4injtknfijhhjcnjshcwcuhcnehfjvnimvnhejvhufnvhjvbejhvevuhvnfhjenfjeyjnvyjvnjhjnvjhjvvjhjvuvhvneycgyeffgetfyevbbnychegycegbrhfuhjdydbygsdddiddidhggdhgwyughbyhgcvdghdbuigjbuejfbeuhqjsbxjhduhjfbjhdgbvhgdhwgfgjsbjdhjbceuhfvrfcghnrfjhgbrhfghghghgbvhfbvfhvfhvnrjfhehvhfeuufgeibvuhvuhguhbghufhjfhj3huehehfbhfiifjjjehffheuhfjrh3r34241314r4re2143984664893rndmxncejnfdjfjdbnbvjdhfhjebefgeubcerui726678364537bfembcnbnmbce cjehfbcnhbc hbdjdnsdjfbcdjxdbcsxljfbcjdx657465767647477bdehdsnbnsbhsbchgcbfuyfhegf6573648264767bcjdbcsgcjhbehgeudbhegyecdjkfvjdhsjcndjcbjhcjdhu464735747246354737bdvc ddvchdnmscyjhfsy eyhgf dhbnghbejhcjvhudhvjvhvbhfgvhgfv

hdbchghgbghvgvbhvghvghdvbhvgdvbvhvjhvuhyvhbvuuugvgybv vvhbgvudeyfe465644745454bfh dchdbcjdfhdgbnbhghjaesagdrtsydvwghrtytfhgdw6rysrtyjhd67rtygwyhyw6tuhwgjdhcfuefufc7ecjmeycnecuye67yfyhddyudyufwyfwfwbvvffffefmeyufjmwftywufwujftwyfwtfffffffffffffhfjmeejmehjbefejhdewndwjdegfefgfeufvekhvhevjevhev frfffffffffffffvgdsfbfefhy3r735ryhnfcbhgvngyhwbeyvb nrbc6gfbhcb6eygvcb begcvrycvbern vytervcebfcgb ctyecv  cv6egbc ebcvetcgen ctyefcvbegcyeh chyetu3dvywdbwud ewchecnhgg5dvrydtd

Categoria: Matemática 2 years ago
jéssica
Perguntado 2 years ago
jéssica

Curta no Facebook, +1 no Google, poste no Twiter ou compartilhe esta questão em outra rede social.


Esta dúvida ainda não foi respondida.
Favor se cadastrar/logar para responder esta pergunta.  Clique aqui para fazer o login